HomeTV AnvändarvillkorAllmänt

HomeTV tillhandahåller en abonnemangstjänst som ger våra medlemmar tillgång till filmer och tv- serier (”HomeTV-innehåll”) som streamas över internet till vissa internetanslutna tv-apparater, datorer och andra enheter (”HomeTV-klara enheter”). HomeTV-tjänsten tillhandahålls av HomeTV Holdings Nordics AB., ett bolag i Sverige. Dessa Användarvillkor reglerar din användning av vår tjänst. I dessa Användarvillkor avser ”HomeTV- tjänsten”, ”vår tjänst” eller ”tjänsten” den tjänst som tillhandahålls av HomeTV för att kunna se och titta på HomeTV-innehåll, inklusive alla egenskaper och funktioner, rekommendationer och recensioner, webbplatser och användargränssnitt, liksom allt innehåll och alla programvaror som är kopplade till HomeTV tjänst.

1. Medlemskap

Ditt HomeTV-medlemskap kommer att fortsätta från månad till månad tills det avslutas. För att använda HomeTV-tjänsten måste du ha tillgång till internet och en HomeTV-klar enhet, samt tillhandahålla en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod som du kan behöva uppdatera då och då (”Betalningsmetod”). Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före det månatliga faktureringsdatumet godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa månad debiteras från din betalningsmetod (Se ”Avslutande” nedan). Du hittar specifik information om ditt HomeTV-medlemskap på vår webbplats om du klickar på länken Ditt konto som finns längst upp på sidorna på HomeTV webbplats under ditt profilnamn.

2. Gratis provperioder

 1. 3.1. Ditt HomeTV-medlemskap kan börja med en gratis provperiod. Den kostnadsfria provperioden av ditt medlemskap varar i en (1) månad, eller enligt vad som angetts vid registreringen, och är avsedd för att nya medlemmar och vissa tidigare medlemmar ska kunna prova på tjänsten.

 2. 3.2. HomeTV avgör om du är berättigad till en gratis provperiod enligt eget gottfinnande och kan komma att begränsa denna rätt för att förhindra att gratis provperioder utdelas felaktigt. Vi förbehåller oss rätten att upphäva din kostnadsfria provperiod och frysa kontot om vi kommer fram till att du inte är berättigad till en gratis provperiod. Medlemmar i ett hushåll med ett befintligt eller nyss avslutat HomeTV-medlemskap är inte berättigade. Vi kan använda oss av t.ex. enhetsnumret, betalningsmetoden eller e-postadressen som används med ett befintligt eller nyss avslutat HomeTV-medlemskap för att avgöra huruvida du är berättigad. Det kan finnas restriktioner vid kombinationer med andra erbjudanden.

 3. 3.3. Din månatliga abonnemangsavgift kommer att debiteras från din Betalningsmetod i slutet av den kostnadsfria provperioden, såvida du inte avslutar ditt medlemskap innan den kostnadsfria provperioden har löpt ut. Besök vår webbplats och klicka på Faktureringsinformation på sidan Ditt konto om du vill se information om ditt månatliga abonnemangspris och sista dagen för din kostnadsfria provperiod.

3. Fakturering

 1. 3.1. Faktureringscykel. Abonnemangsavgiften för HomeTV-tjänsten samt andra eventuella kostnader som kan uppstå i samband med din användning av tjänsten, som t.ex. skatter och eventuella transaktionsavgifter, kommer att debiteras varje månad från din betalningsmetod på den kalenderdag som motsvarar den första dagen för betalningsdelen av ditt medlemskap. I vissa fall kan datumet för betalningen ändras, till exempel om din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om ditt betalda abonnemang började på ett datum som inte finns under en given månad. Besök vår webbplats och klicka på Faktureringsinformation på sidan Ditt konto om du vill se ditt nästa betalningsdatum.

 2. 3.2. Betalningsmetoder. Du kan ändra Betalningsmetod genom att besöka vår webbplats och klicka på länken Ditt konto. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. När du uppdaterar din Betalningsmetod godkänner du att vi fortsätter debitera den uppdaterade Betalningsmetoden, och du förblir ansvarig för alla obetalade belopp. Detta kan leda till en ändring av ditt debiteringsdatum. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren av din Betalningsmetod debitera dig andra avgifter, som till exempel en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter som uppstår i samband med bearbetningen av din Betalningsmetod. Lokala skatter kan variera beroende på vilken Betalningsmetod som används. Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

 3. 3.3. Avslutande. Du kan avsluta ditt HomeTV-abonnemang när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till HomeTV-tjänsten till slutet av din månatliga faktureringsperiod. I den utsträckning tillämplig lag tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader eller för HomeTV-innehåll som du inte tittat på. Gå till sidan Ditt konto och följ instruktionerna för att avsluta abonnemanget. Om du avslutar ditt abonnemang avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av din aktuella faktureringsperiod. Om du vill se när ditt konto kommer att avslutas klickar du på Faktureringsinformation på sidan Ditt konto. Om du har registrerat dig på HomeTV med en Betalningsmetod från en tredje part och vill avsluta ditt HomeTV-medlemskap kan du behöva göra detta genom denna tredje part. Detta kan du till exempel göra genom att besöka ditt konto hos denna tredje part och stänga av automatisk förnyelse eller avsluta HomeTV-tjänsten genom den tredje parten. Du kan också hitta faktureringsinformation om ditt HomeTV-medlemskap genom att besöka ditt konto hos den tillämpliga tredje parten.

 4. 3.4. Pris- och abonnemangsändringar. Det händer att vi förändrar våra abonnemang och ändrar priset på vår tjänst. Men alla prisändringar eller förändringar i våra abonnemang kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta.

4. HomeTV-tjänsten

 1. 4.1. Du måste vara 18 år och myndig i din provins, ditt område eller ditt land, för att abonnera på HomeTV-tjänsten. Minderåriga får bara använda tjänsten under en vuxens tillsyn.

 2. 4.2. HomeTV-tjänsten och allt innehåll som visas genom tjänsten är endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Under ditt HomeTV-medlemskap beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens att använda HomeTV-tjänsten och se på HomeTV-innehåll. Med undantag för ovanstående begränsade licens, kommer ingen rättighet, äganderätt eller intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda tjänsten för offentliga visningar.

 3. 4.3. Du kan i första hand titta på HomeTV-innehåll i landet där du registrerade ditt konto och endast på geografiska platser där vi erbjuder vår tjänst och har licensierat innehållet i fråga. Tillgängligt innehåll varierar beroende på geografisk plats och kommer ibland att förändras. Antalet enheter som du kan titta på samtidigt beror på vilket abonnemang du har valt. Information om detta finns på sidan Ditt konto.

 4. 4.4. HomeTV uppdaterar regelbundet tjänsten, inklusive innehållsbiblioteket. Dessutom testar vi löpande olika aspekter av vår tjänst, däribland vår webbplats, våra användargränssnitt, kampanjfunktioner och tillgång till HomeTV-innehåll. Du
  kan när som helst välja att inte delta i tester genom att gå till sidan Ditt konto och ändra inställningarna under ”Testdeltagande”.

 5. 4.5. En del HomeTV-innehåll kan finnas tillgängligt för tillfällig nerladdning och eventuellt kan ses offline på vissa enheter med stöd för detta (”Offline-titlar”). Begränsningar gäller, inklusive för antalet Offline-titlar per konto, max antal enheter som får innehålla Offline-titlar, tidsperioden inom vilken du måste börja titta på Offline-titlarna, samt hur länge Offline-titlarna finns tillgängliga. Vissa Offline-titlar kanske inte går att spela upp i vissa länder, och om du går online i ett land där Offline-titeln i fråga inte kan streamas så kan Offline-titeln inte spelas upp medan du befinner dig i det landet.

 6. 4.6. Du samtycker till att använda HomeTV-tjänsten, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner vid användning av tjänsten eller innehållet däri. Du får inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda (förutom det som uttryckligen tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom HomeTV- tjänsten. Du samtycker också till att inte: kringgå, ta bort, förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på HomeTV-tjänsten; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till HomeTV-tjänsten; dekompilera, dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås genom HomeTV-tjänsten; föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på HomeTV-tjänsten på något sätt eller använda s.k. data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver samtycker du till att inte ladda upp, publicera, skicka via e-post eller på andra sätt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos något datorprogram eller någon hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med HomeTV- tjänsten, inklusive alla programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst om du bryter mot dessa Användarvillkor eller är involverad i olaglig eller bedräglig användning av tjänsten.

 7. 4.7. HomeTV-innehållets bildkvalitet kan variera från enhet till enhet och kan påverkas av en rad olika faktorer, såsom din plats, den tillgängliga bandbredden och/eller din internetanslutnings hastighet. Huruvida du kan streama i HD, Ultra HD eller HDR beror på din internetanslutning och din enhets kapacitet. Allt innehåll finns inte tillgängligt i alla format, som t.ex. HD, Ultra HD och HDR, och du kan bara titta på innehåll i vissa format med vissa abonnemang. Standardinställningar för uppspelning över mobila nätverk exkluderar innehåll i HD, Ultra HD och HDR. Den lägsta anslutningshastigheten för SD-kvalitet är 0,5 megabit per sekund, men för bättre videobildkvalitet rekommenderar vi en snabbare anslutning. En nerladdningshastighet på minst 5 Mb/s per stream rekommenderas för att kunna titta på HD-innehåll (som definieras som en upplösning på 720p eller högre). En nerladdningshastighet på minst 25 Mb/s per stream rekommenderas för att kunna titta på innehåll i Ultra HD (som definieras som en upplösning på 1080p eller högre) och i HDR. Du är ansvarig för alla internetavgifter. Tala med din internetleverantör för att få information om möjliga avgifter för internetdataanvändning. Den tid det tar att börja titta på HomeTV- innehåll varierar baserat på ett antal faktorer, inklusive din plats, tillgänglig bandbredd vid tidpunkten, innehållet du har valt, och konfigurationen av din HomeTV-klara enhet.

 8. 4.8. HomeTV-programvaran har utvecklats av, eller åt, HomeTV och är utformad för att möjliggöra visande av HomeTV-innehåll via HomeTV-klara enheter. HomeTV-programvaran kan variera med enhet och medium, och funktionaliteter och funktioner kan också skilja sig mellan olika enheter. Du samtycker till att
  användning av tjänsten kan kräva programvara från tredje part som omfattas av licenser från tredje part. Du samtycker till att du automatiskt kan få uppdaterade versioner av HomeTV programvara och relaterad programvara från utomstående leverantörer.

5. Lösenord och kontoåtkomst

Den medlem som skapade HomeTV-kontot och vars Betalningsmetod debiteras (”Kontoägaren”) har tillgång till och kontroll över HomeTV- kontot samt de HomeTV-klara enheterna som används till åtkomst av tjänsten. För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får tillgång till kontot (vilket kan inbegripa information om senaste aktivitet på kontot) bör Kontoägaren behålla kontrollen över de HomeTV-klara enheterna som används till åtkomst av tjänsten samt inte avslöja lösenordet eller detaljer om Betalningsmetoden som förknippas med HomeTV-kontot för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla riktigheten i den information som du ger oss och som rör ditt konto. Vi kan avsluta eller frysa ditt konto för att skydda dig, HomeTV eller våra partner från identitetsstöld eller annan bedräglig verksamhet.

6. Ändring av abonnemangsavgift

HomeTV har rätt att ändra abonnemangsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Kunden senast 30 dagar före dess att ändringen träder ikraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen eller skickas till Kunden via e-post.

7. Användning av Tjänsterna m.m.

Kunden ansvarar för att Tjänsterna inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsterna endast används för personligt och privat bruk. Allt material som Kunden får tillgång till genom Tjänsterna skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över material som Kunden får tillgång till genom Tjänsterna i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som HomeTV använder för att skydda Tjänsterna. Kundens agerande i strid med denna punkt 8 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för HomeTV att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsterna utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden. HomeTV förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsterna, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal.

8. HomeTVs ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsterna

Tjänsternas karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av köpt innehåll. HomeTV ansvarar inte för att Kunden inte kan ta del av Tjänsterna på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Utöver vad som anges ovan är HomeTVs ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänst som beror på HomeTV. HomeTV ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör HomeTV.

9. Olämpligt innehåll

Det kan finnas innehåll i Tjänsterna som kan vara eller uppfattas som är olämpligt för minderåriga eller andra. Kunden ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via Kundens användarkonto.

10. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsterna är felaktig eller att leverans av Tjänsterna är försenad måste Kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation genom att kontakta HomeTVs kundtjänst inom två (2) månader från det att felet inträffade (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen). Vid reklamation ska Kunden uppge viss information såsom t.ex. vilket innehåll (film, serieavsnitt etc.) som reklamationen avser, datum och klockslag för felet/förseningen, vilken internetoperatör som Kunden har, Kundens postadress, en detaljerad redogörelse för felet/förseningen etc. Kunden ska vidare skicka med kvittot för det köpta abonnemanget eller tjänsten eller på annat sätt kunna visa sitt inköp.

11. Sociala medier

Tjänsterna kan låta Kunden integrera sina aktiviteter i Tjänsterna med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, t.ex. Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av den profil som Kundens har på Tjänsterna samt dela länkar med andra användare av Tjänsterna. Om Kunden väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil som Kunden har på Tjänsterna. Kunden samtycker till att HomeTV inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier. HomeTV förbehåller sig dock rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsterna om Kunden använder Tjänsterna i samband med Sociala Medier på ett sätt som HomeTV bedömer som klandervärt, såsom t.ex. att (i) publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

12. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 4 ovan, om Kunden inte säger upp abonnemanget. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst genom att kontakta HomeTVs kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte. HomeTV kan, utöver vad som anges i punkten 8, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om HomeTV (i) beslutar att stänga Tjänsterna helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsterna och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från HomeTVs sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen. Om HomeTV säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska HomeTV i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda ersättning avseende köp av abonnemang som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning.

13. Behandling av personuppgifter

Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 4 ovan, om Kunden inte säger upp abonnemanget. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst genom att kontakta HomeTVs kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte. HomeTV kan, utöver vad som anges i punkten 8, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om HomeTV (i) beslutar att stänga Tjänsterna helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsterna och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från HomeTVs sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen. Om HomeTV säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska HomeTV i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda ersättning avseende köp av abonnemang som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning.

14. Övrigt

 1. 4.1. Tillämplig lag. Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.

 2. 14.2. Material som inte har efterfrågats. HomeTV tar inte emot material eller idéer för HomeTV-innehåll utan föregående förfrågan, och ansvarar inte för likheten i något innehåll eller program, i något medieformat, med material eller idéer som skickats till HomeTV.

 3. 4.3. Kundtjänst. Besök vår FAQ om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner eller om du behöver hjälp med ditt konto. I vissa fall kan vår support och kundtjänst hjälpa dig på bästa sätt genom att använda ett verktyg för fjärrsupport som ger oss fullständig kontroll över din dator. Om du inte vill ge oss denna åtkomst ska du inte ge kundtjänst tillstånd att använda supportverktyget med fjärråtkomst. Vi kommer då att hjälpa dig på ett annat sätt. Vid eventuell konflikt mellan dessa Användarvillkor och information från kundtjänst eller på andra ställen på vår webbplats gäller dessa Användarvillkor.

 4. 14.4. Fortsatt giltighet. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.

 5. 14.5. Ändringar i Användarvillkor. HomeTV kan ibland ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar innan dessa nya Användarvillkor börjar gälla för dig.

 6. 14.6. Elektronisk kommunikation. Vi kommer endast att skicka information till dig om ditt konto (t.ex. betalningsbemyndiganden, fakturor, byte av lösenord eller Betalningsmetod, bekräftelser, meddelanden) i elektronisk form, till exempel via e- post till den e-postadress som du angav när du registrerade dig.

Senast uppdaterad: 22 Januari 2018